top of page

Minecraft Team 9: Labanan sa Alapan at Alapan II-A

Minecraft by:

Chris Izack C. Niar

Dennis Ezekiel D. Vidar

Nathaniellian F. Dela Cruz

(7-Del Mundo)Photo Source: Julie Ann V. Ricafor


Sa Pook na ito ng Alapan, Imus, Kabite noong 28 Mayo 1898, naipagtagumpay ang kaunaunahanang labanan sa mga hangganan ng Kawit nang muling magbangong--lakas laban sa Espanya ang himagsikan itinatag ni Heneral Emilio Aguinaldo. An labanang ito ang naging palatandaan ng ating matagumpay na pagpupunyaging maibagsak ang paghahari ng mga Kastila at ng pagsilang ng unang Republika ng Pilipinas. Sa pook ding ito unang iniwagayway ang Bandilang Pilipino.717 views0 comments
bottom of page