Minecraft Team 9: Labanan sa Alapan at Alapan II-A

Minecraft by:

Chris Izack C. Niar

Dennis Ezekiel D. Vidar

Nathaniellian F. Dela Cruz

(7-Del Mundo)Photo Source: Julie Ann V. Ricafor


Sa Pook na ito ng Alapan, Imus, Kabite noong 28 Mayo 1898, naipagtagumpay ang kaunaunahanang labanan sa mga hangganan ng Kawit nang muling magbangong--lakas laban sa Espanya ang himagsikan itinatag ni Heneral Emilio Aguinaldo. An labanang ito ang naging palatandaan ng ating matagumpay na pagpupunyaging maibagsak ang paghahari ng mga Kastila at ng pagsilang ng unang Republika ng Pilipinas. Sa pook ding ito unang iniwagayway ang Bandilang Pilipino.QUICK LINKS

DEPED CALABARZON.png
DEPED IMUS.png
Seal_of_the_Department_of_Education_of_t
LRDMS.png
IMUS CITY GOV.png
PHIL GOV.PNG
NOAH_logo.png

CONNECT WITH US

37842905_10214175747566422_8341009398604
DepEd Tayo Imus City.jpg
DepEd Tayo Calabarzon.jpg

Imus National High School

Bukandala III, Imus City Cavite

Division of Imus City

Region IV-A CALABARZON

Email us: imusnhs@yahoo.com

Phone number: (046) 440- 5807

Website: imusnhs.edu.ph